Regulátory

Vykonávame komplexné opravy regulátorov spaľovacích motorov a turbín. Pri opravách používame výhradne originálne náhradné diely, na základe čoho môžeme garantovať 100% funkčnosť regulátorov po oprave.

Dielňa je vybavená originálnym testovacím zariadením Woodward čo umožňuje precízne nastavenie parametrov všetkých typov regulátorov.

Zabezpečujeme opravy a testovanie všetkých typov regulátorov značky Woodward, ČKD ako aj regulátorov iných výrobcov.

Turbodúchadlá

Dielňa je vybavená vyvažovacím zariadením značky SCHENCK čo umožňuje vykonávať precízne vyváženie rotorov turbudúchadiel ako aj rotačných častí iných strojných zariadení.

Výbavu dielne dopĺňa profesionálna tryskacia kabína, pomocou ktorej zabezpečujeme dokonalé odstránenie nečistôt a usadenín z rotorov turbodúchadiel pred ich vyvážením.

Sme schopní zabezpečiť opravu a rekonštrukciu väčšiny typov turbodúchadiel používaných na plavidlách dunajskej vodnej cesty.

Naši zamestnanci sú školení u firmy Turboned – jedného zo svetových lídrov v oblasti opráv turbodúchadiel.

Opravy strojných zariadení plavidiel

Ponúkame opravy hlavných a pomocných motorov plavidiel, kompresorov, prevodoviek, čerpadiel… t.j. opravy všetkých strojných zariadení, ktorých funkčnosť je potrebná pre bezpečnú plavbu.